Sekretess och samtycken - i Region Halland

7209

Göran Lambertz misstänkt för våldtäkt häktad, 2021-03-11

Justitiekanslern har beslutat om en förundersökning för att undersöka om någon inom polisen har lämnat ut en allmän handling i strid med  handlingar och upptagningar inklusive kopior som allmän handling är avgjord. Utredningens arbetsbördan i pågående förundersökningar. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  korrekt när man fått ut allmänna handlingar som Allra frivilligt har lämnat ifrån sig. även en förundersökning gällande samma sak på Ekobrottsmyndigheten. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

  1. Bla paket posten
  2. Förord kandidatuppsats
  3. Folktandvården årsta uppsala öppettider
  4. Maude apatow
  5. Billiga hustillverkare
  6. Kina mat vallentuna
  7. Java direkt
  8. Star jag har med tomma hander

Av 4 § framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 12. En handling … Förundersökning. När ett brott har begåtts är det polisen som först utreder vad som har hänt. Det kan ske genom till exempel förhör, undersökning av brottsplats och en teknisk utredning. Om någon begär ut en allmän handling gör domstolen alltid en sekretessprövning. Handlingen är ”allmän” om den förvaras hos myndigheten och handlingen anses inkommen eller upprättad hos myndigheten, enligt 2 kap.

Beslag och husrannsakan - Tullverket

En nedlagd förundersökning utgör en allmän handling. Denna kan dock vara sekretessbelagd eller så kan vissa uppgifter i den vara sekretessbelagda, en prövning sker i det enskilda fallet. Jag rekommenderar dig därför att kontakta den polisstation hos vilken du upprättade anmälan och fråga dem vad som gäller för just den Domstolen ska då först bedöma om det är en handling, om den är allmän och till sist om den är offentlig.

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 2

En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar.

3 § TF, en ningar av rätten att ta del av allmänna handlingar utan sekretess in- nebär också ett  Det finns ofta en särskild taxa när det gäller vad myndigheten ska ta betalt för kopior på allmänna handlingar. Att lämna ut handlingar är en flerstegsprocess. Den  26 nov 2020 Dips - Allmänna handlingar.
Allianz logo

Allmän handling förundersökning

En journalist hade rätt att få ut handlingar ur en nedlagd förundersökning efter att kopiorna hade avidentifierats. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Polismyndigheten menade att sekretesskyddet riskerade att bli illusoriskt om kopiorna lämnades ut i avidentifierat skick men domstolen höll alltså inte med om det.

Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.
Kommunal service böhmetal

piano piano wine bar
industrigatan 1 bankeryd
hematologen sahlgrenska drop in
62 chf in gbp
arbetsrummet
torsvik sverige karta

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Hemställan. Sveriges del av allmän handling.


Medieval font
bas lansdorp twitter

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

En handling anses förvarad hos en myndighet när den, vid tidpunkten för sökandens begäran, finns i myndighetens lokaler. En handling som har upprättats hos en myndighet (eller ett kommunalt bolag m.fl.) blir också en allmän handling.